Trầm hương miếng

315,000

  • Định lượng : 30 gam
  • Xuất xứ : trầm hương nuôi cấy miền Nam Việt Nam
  • Chất lượng : Đạt chuẩn theo QCVN 19:2009/BTNMT
Danh mục: Tag: